Privacyverklaring

Precious People Fotografie

Precious People Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.preciouspeoplefotografie.nl

info@preciouspeoplefotografie.nl

0624507797

John F Kennedylaan 51

3931 XG Woudenberg

Joke Troost is de Functionaris Gegevensbescherming van TROOSTmedia Hij/zij is te bereiken via info@preciouspeoplefotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TROOSTmedia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TROOSTmedia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Foto’s en video die we maken in opdracht van jou. Daarop zijn jouw geslacht en ras mogelijk te zien.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TROOSTmedia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

TROOSTmedia neemt GEEN  besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TROOSTmedia) tussen zit.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TROOSTmedia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info.troostmedia@gmail.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TROOSTmedia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > 6 maanden> voor het uitvoeren van het contract.

Adresgegevens > 6 maanden > voor het faciliteren van betalingen

Mailadres (alleen met toestemming verkregen) > 6 jaar > voor het versturen van updates en aanbiedingen

Delen van persoonsgegevens met derden

TROOSTmedia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TROOSTmedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomt:

  • mailchimp

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TROOSTmedia gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TROOSTmedia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.troostmedia@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TROOSTmedia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hartelijk dank voor het lezen van deze privacyverklaring. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen via info@preciouspeoplefotografie.nl

Wil je ook zo’n mooie website, je marketing verbeteren en meer klanten trekken? Kijk dan ook eens op Marketing voor Fotografen.

Download nu

gratis trouwgids

©  Fotograaf Precious People 2020/21 | website door Marketing voor Fotografen